MITEN USKOON?

Jumala ei halua että kukaan joutuu kadotukseen
Se paikka on valmistettu paholaiselle ja hänen enkeleilleen

Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
Johanneksen evankeliumi 3:16

Uskoontulossa ihminen löytää yhteyden Jumalaan Jeesuksen kautta, ottaa vastaan syntien anteeksiannon ja Jeesuksen elämänsä johtoon

” Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsiksi, kaikille, jotka uskovat häneen.”
Johanneksen evankeliumi 1:12